Home
About me
Courses
Publications
Selling
Contact
Róbert Zubák,
Ukončil Strednú zdravotnícku školu v roku 1991 ako zubný technik. Po 2-ročnej praxi v štátnom laboratóriu bol spoluzakladateľom súkromnej zubnej techniky, v ktorej pracoval viac ako 10 rokov. Počas tohto obdobia väčšinu voľného času venoval zdokonaľovaniu sa v tejto profesii, v oblasti keramických náhrad. Zúčastnil sa viacerých zahraničných školení na vysokej odbornej úrovni zabezpečenej špičkovými odborníkmi. V roku 2002 nastúpil na dlhodobú odbornú stáž v USA. Pôsobil v Súkromnej zubnej technike, spolupracoval s firmami ako sú IVOCLAR a CAPTEK, pre ktoré poriadal školenia na renomovaných dentálnych výstavách v USA. Publikoval vo viacerých odborných časopisoch doma i v zahraničí. Vo svojom voľnom čase sa venuje umeniu dentálnej a umeleckej fotografie, kresleniu, olejomaľbe, spolupracuje pri vydávaní odborného časopisu a pripravuje knižnú publikáciu, v ktorej sa hodlá podeliť o svoje skúsenosti s materiálom, ako je keramika.Úvod | Autor | Kurzy | Publikácie | Predaj | Kontakt